Orkiestra
Sprawa orkiestry strażackiej była poruszana już w pierwszych latach istnienia straży. W protokole nr.1 z 24 marca 1924 roku znajduje się taki oto zapis "... zwrócić się do księdza proboszcza kanonika Romana Kossowskiego z prośbą o pisemne przekazanie na rzecz straży instrumentów muzycznych ofiarowanych już swego czasu przez tegoż ustnie. Listę rzecznych instrumentów obowiązuje się dostarczyć w-ce prezes p. (Lucjan) Moderski". 10 kwietnia 1927 roku odbywa się spotkanie z kapelmistrzem orkiestry p. Kiwaczem. Nadal też odbywa się gromadzenie instrumentów. Ostatecznie orkiestra została skompletowana w 1928 roku. Jak wynika z dokumentów i przekazów osób starszych (niestety dokumentacja działalności straży w okresie powojennym jest szczątkowa i przy udokumentowaniu niektórych zagadnień zachodziła konieczność posiłkowania się przekazami ustnymi mieszkańców pamiętających te czasy) dotrwała z małymi przerwami do roku 1966. Wtedy to ostatecznie uległa rozpadowi z powodu braku następców i nieprzychylnego klimatu wokół jej działalności. Instrumenty w niewielkiej ilości wróciły na plebanię, gdzie były przechowywane.
Z inicjatywą odtworzenia orkiestry wystąpił "dobry duch" naszej OSP dh Jerzy Zatoń w 1993 roku. Zwrócił się on, jako prezes Zarządu OSP w Kłomnicach, do proboszcza księdza kanonika Stanisława Piwowarskiego o przekazanie przechowywanych na plebani instrumentów dla tworzącej się orkiestry. Znaczący udział w rozmowach odegrał również dh Eugeniusz Woldan. Ksiądz kanonik wykazał pełne zrozumienie dla inicjatywy i przekazał podstawowe instrumenty dla orkiestry strażackiej. Było ich siedem! Teraz należało je poddać przeglądowi i ewentualnym naprawom. Przystąpiono także do gromadzenia pozostałej części instrumentarium, bowiem przekazane instrumenty stanowiły zaledwie 1/3 wymaganego kompletu. Dużą rolę w gromadzeniu środków odegrał samorząd gminny z ówczesnym Wójtem p. Andrzejem Perlińskim i w-ce Wójtem p. Zbyszko Szumlasem. Znaczącej pomocy finansowej udzielił p. Adam Świerczewski - szef firmy "Prochem" w Kłomnicach. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się 26 stycznia 1994 roku. Przewodniczył dh Jerzy Zatoń. Do orkiestry swój udział zgłosili m.in.: Remigiusz Sambor, Jan Postawa, Andrzej Dzionek, Marek Bystrzanowski, Jacenty Woszczyński, Krzysztof Kwarciak, Andrzej Wojna. W spotkaniu wzięła też udział liczna grupa młodzieży szkolnej wykazującej chęć grania na wybranych instrumentach. Zaangażowano kapelmistrza p. Józefa Szymańskiego z pobliskiego Pławna i przystąpiono do pierwszych prób. W orkiestrze występowali wyłącznie muzycy amatorzy stąd cykl szkolenia siłą rzeczy nie był łatwy. Jednak przy dużym zaangażowaniu wszystkich osób biorących udział w tym przedsięwzięciu w stosunkowo krótkim czasie odbyła się pierwsza publiczna prezentacja orkiestry. W dniu 3 kwietnia 1994 roku na Mszy św. rezurekcyjnej odtworzona orkiestra dęta OSP w Kłomnicach uświetniła swoją grą tę wielką uroczystość. Orkiestra działa do dziś, choć nie ma spektakularnych sukcesów jest w środowisku przyjmowana bardzo życzliwie i sympatycznie. Swoją grą uświetnia wszystkie ważne uroczystości państwowe, kościelne i oczywiście strażackie. Zapraszana jest również na różne uroczystości lokalne. W roku 2004 obchodziła swój pierwszy, po odtworzeniu, jubileusz. Obecnie trudno sobie wyobrazić, że jakaś ważniejsza impreza na terenie Gminy Kłomnice mogłaby się obyć bez naszej orkiestry. Obecnie orkiestra liczy 23 członków.
Góra
statystyki www stat.pl Copyright © Ochotnicza Straż Pożarna w Kłomnicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.